ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 189 Kč
skladem
naše cena 459 Kč
skladem
naše cena 189 Kč
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 450 Kč
skladem
naše cena 99 Kč
skladem
naše cena 58 Kč
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s naším nákupním řádem.
Úvodní ustanovení

1. Tyto podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.vodouchusvet.cz  , následující podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).
Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.vodouchuvsvet.cz  jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2.Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení převzetí objednávky.
3.Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářů předepsaných údajů a náležitostí.
4.Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

5.Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6.Vyplnění registračního formuláře, či závazné objednávky, v rámci internetového obchodu www.vodouchuvsvet.cz -Rybářské potřeby , kupující dává souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a jeho nákupech.

Platební podmínky

Způsob úhrady :
Platba převodem - číslo účtu 51-6087840287/0100

Platba dobírkou

 

 

Dodací podmínky

Zboží lze zaslat na zvolenou adresu.

 

Dodací lhůta

Při zaslání na dobírku zboží obdržíte do 48 hod, nejdéle do 5 pracovních dnů.
Pokud Vám zboží nebude doručeno do 5 pracovních dnů a nedostanete od nás žádnou zprávu ( sms nebo e-mail ), kontaktujte nás prosím na tel.č.607265704, zřejmě jsme Vaši objednávku neobdrželi.
Pokud se stane,že některé zboží nebude skladem, určitě Vás budeme kontaktovat a to telefonicky,e-mailem nebo sms.

Doprava

Objednané zboží zasíláme Českou poštou  na dobírku.

 

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR. 
Zboží lze reklamovat u provozovatele, na adrese : 
Jiří Rajdl

Onšovec 44

Horka II

285 22

 , kam ho zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem. Je nutné zboží zaslat ve stavu v jakém jste ho koupili.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku (zákon č.367/2000 Sb.) odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání).Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo bankovního účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje a obratem vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží.
V žádném případě neposílejte zboží na dobírku.

 

Práva a povinnosti prodávajícího

1.Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
2.Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
3.Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
4.Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

Práva a povinnosti kupujícího

1.Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
2.Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
3.Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
4.Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

 

Ochrana osobních dat

Internetový obchod www.vodouchuvsvet.cz , podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám,kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu www.vodouchuvsvet.cz , k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.

 

Závěrečná ustanovení

1.Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu www.vodouchuvsvet.cz, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
2.Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.

 

Pokud se stane, že deklarované zboží již nebude skladem v e-shopu, budete o tom neprodleně informováni e-mailem, telefonicky nebo sms

NzdkY2JjMm